Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast
Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
8507

I C 780/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2015-11-13

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 780/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Rychliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Roniek po rozpoznaniu w dniu 30 października 2015 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa M. G. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rze
Czytaj więcej»

I C 780/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2015-11-20

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 780/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 19 czerwca 2015 roku powódka M. G. reprezentowana przez pełnomocnika – radcę prawnego J. B. (1) wnosiła o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 76.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 29 kwietnia 2015 roku do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia na podstawie art.448 k.c. w związku z art.24 § 1 k.c. z uwagi na śmierć syna , zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania sądowego , w tym kos
Czytaj więcej»

I C 781/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2015-01-19

Data publikacji: 2015-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 781/13 UZASADNIENIE Powód Ł. G. w pozwie wniesionym w dniu 31 maja 2013 r. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. zażądał zasądzenia zadośćuczynienia w kwocie 150 000 zł, zwrotu kosztów opieki w kwocie 4 200 zł, zwrotu kosztów leczenia w kwocie 393,26 zł – z ustawowymi odsetkami od dnia 5 marca 2013 r. oraz zwrotu kosztów dojazdu w kwocie 2 265,73 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Wniósł ponadto o zasądzenie od strony pozwanej na jego rzecz kosztów pro
Czytaj więcej»

I C 782/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2020-01-27

Data publikacji: 2020-03-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 782/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Alina Gąsior Protokolant st.sekr.sądowy Beata Gurdziołek po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2020 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko Skarbowi Państwa -Aresztowi Śledczemu w P. o zadośćuczynienie i odszkodowanie 1 oddala powództwo ; 2 nie obciąża powoda A. M. obowiązki
Czytaj więcej»

I C 785/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2018-05-22

Data publikacji: 2018-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 785/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2018 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SO Paweł Lasoń Protokolant st. sekr. sądowy Renata Brelikowska po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa G. S. (1) przeciwko G. M. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powoda kosztami procesu. Sygn. akt 785/17 UZASADNIENIE W po
Czytaj więcej»

I C 783/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2020-01-29

Data publikacji: 2020-03-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 783/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2020 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Lech Protokolant: sekretarz sądowy Daria Mazerant po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020r. w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa E. I. i A. I. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z sie
Czytaj więcej»

I C 803/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2014-03-04

Data publikacji: 2014-03-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 803/13 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 11 marca 2013r. powód Powiat (...) , reprezentowany w toku procesu przez pełnomocnika radcę prawnego I. Ł. , wystąpił przeciwko pozwanemu Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowo-Produkcyjnemu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. o zapłatę kwoty 335.677,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23 lutego 2013r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych - z tytułu
Czytaj więcej»

I C 837/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2017-10-17

Data publikacji: 2018-10-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 837/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Alina Gąsior Protokolant stażysta Katarzyna Szymczyk po rozpoznaniu w dniu 03 października 2017 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku S.A. z siedzibą w W. przeciwko J. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego J. W. na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 102.
Czytaj więcej»

I C 840/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2014-03-11

Data publikacji: 2015-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 840/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SO Paweł Lasoń Protokolant Roksana Babert-Strzelecka po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. przeciwko Skarbowi Państwa Aresztowi Śledczemu w P. o zadośćuczynienie 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powoda Z. S. kosztami procesu; 3 przyznaje pełnomocnikowi p
Czytaj więcej»

I C 849/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2012-03-22

Data publikacji: 2014-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 849/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2012 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Dariusz Mizera Protokolant Dorota Książczyk po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2012r. w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa W. D. przeciwko Skarbowi Państwa - Urzędowi Skarbowemu w O. o odszkodowanie 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża powódki W. D. kosztami procesu.
Czytaj więcej»