Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast
Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
9048

I C 90/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2014-10-21

Data publikacji: 2014-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 90/14 UZASADNIENIE W pozwie wniesionym w dniu 20 stycznia 2014 roku powód S. B. wniósł o zasądzenie od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. kwoty 90.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20 lipca 2012 roku do dnia zapłaty, ustalenie odpowiedzialności pozwanego za szkody mogące powstać w przyszłości i zasądzenie kosztów postępowania sądowego. W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powoda wskazał, że w dniu 19 grudnia
Czytaj więcej»

I C 110/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2018-09-18

Data publikacji: 2018-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 110/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2018 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia SO Dorota Krawczyk Protokolant stażysta Anna Frankowska po rozpoznaniu w dniu 4 września 2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie 1. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.
Czytaj więcej»

I C 115/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2014-08-13

Data publikacji: 2014-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt 115/13 UZASADNIENIE Pełnomocnik powoda Gminy K. w pozwie z dnia 23 stycznia 2013 roku wnosił o : ⚫ zasądzenie od pozwanej (...) S.A. Oddział Kopalnia (...) na rzecz Gminy K. kwoty 107.526,00 złotych ( słownie: sto siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych ) z ustawowymi odsetkami od dnia 25 czerwca 2012 r.; zasądzenie na rzecz powoda Gminy K. kosztów postępowania sądowego w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych; rozpoznanie sprawy również w nieobecności powoda.
Czytaj więcej»

I C 115/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2014-04-29

Data publikacji: 2014-07-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 115/14 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 23 stycznia 2014 roku powodowie R. Z. i D. Z. (1) reprezentowani przez pełnomocnika – adwokata A. O. wnosili o zasądzenie od pozwanego (...) (...) V. (...) z siedzibą w W. kwoty po 155.870 złotych tytułem zadośćuczynień i kwoty 67.500 złotych tytułem stosownego odszkodowania na rzecz powódki R. Z. , a także kwoty 6056 złotych tytułem zwrotu kosztów pogrzebu . Jako podstawę prawną dochodzonego roszczenia powodowie reprezentowani przez pełnomocnika
Czytaj więcej»

I C 119/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2018-09-25

Data publikacji: 2018-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 119/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2018 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Alina Gąsior Protokolant st.sekr.sąd. Beata Gurdziołek po rozpoznaniu w dniu 11 września 2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa E. S. (1) , F. Ż. , F. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki E.
Czytaj więcej»

I C 121/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2017-10-27

Data publikacji: 2017-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 121/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Wojciech Rychliński Protokolant stażysta Anna Frankowska po rozpoznaniu w dniu 20 października 2017 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa B. K. przeciwko J. M. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 oddala powództwo; 2 przyznaje radcy prawnemu M. K. prowadzącej Kancelar
Czytaj więcej»

I C 150/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2014-11-21

Data publikacji: 2014-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 150/13 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 28 stycznia 2013 roku K. Ł. wnosiła o: ⚫ uznanie za bezskuteczną w stosunku do powódki zawartej w dniu 23 lipca 2008 r. w Kancelarii Notarialnej w B. ( Rep.A (...) ) pomiędzy D. Ł. (1) , a A. D. (1) umowy sprzedaży nieruchomości położonej w B. , ul.(...) , o powierzchni (...) ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. prowadzona jest księga wieczysta (...) , nakazanie pozwanej A. D. (1) , by zezwoliła na przepro
Czytaj więcej»

I C 150/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2020-07-02

Data publikacji: 2020-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 150/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 lipca 2020 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Dorota Krawczyk Protokolant: Elżbieta Kubala-Lewicz po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2020 roku na rozprawie sprawy z powództwa T. K. (1) przeciwko Usługi (...) Spółka Jawna z siedzibą w S. o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości 1 zasądza od pozwanego Usługi (...) Spółka Jawna z siedzibą w S. na
Czytaj więcej»

I C 153/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2013-10-03

Data publikacji: 2013-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 153/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2013r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSO Beata Grochulska Protokolant st.sekr.sądowy Renata Szczepanik po rozpoznaniu w dniu 23 września 2013 roku w Piotrkowie Tryb. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. z siedzibą w Ł. przeciwko Miastu P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Miasta P. na rzecz powoda (...) Spółka z o.o. z siedzibą w Ł. kwotę 246 386
Czytaj więcej»

I C 153/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2013-10-15

Data publikacji: 2013-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 153/13 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 29 stycznia 2013 roku pełnomocnik powoda S. Sp z o.o. w Ł. wniósł przeciwko pozwanemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji z siedzibą w P. o podwyższenie o kwotę 315.491,65 zł. wynagrodzenia umownego przewidzianego w umowie zawartej w dniu 29.08.2012 roku pomiędzy stronami oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pełnomocnik podniósł, że podstawę prawną pow
Czytaj więcej»