Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast
Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
9533

I C 138/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2014-02-20

Data publikacji: 2014-05-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 138/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia SO Adam Bojko Protokolant sekr. sąd. Aneta Wojtasik po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2014 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa R. T. przeciwko E. G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej E. G. na rzecz powoda R. T. kwotę 208 143, 00 (dwieście osiem tysięcy sto czterdzieści trzy) złote z u
Czytaj więcej»

I C 138/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2014-03-14

Data publikacji: 2020-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 138/14 UZASADNIENIE Powód R. T. w pozwie wniesionym w dniu 10 września 2013 r. przeciwko E. G. zażądał zasądzenia od pozwanej w postępowaniu nakazowym kwoty 208 143 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 195 000 zł od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zapłaty, a do kwoty 13 143 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Na uzasadnienie żądania podał, iż w dniu 15 czerwca 2011 r. za
Czytaj więcej»

I C 143/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2020-02-21

Data publikacji: 2020-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 143/19 WYROK ​ W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2020 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia SO Ewa Tomczyk Protokolant sekr. sąd. Dorota Piątek po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2020 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa Ł. C. (1) przeciwko I. W. o ochronę dóbr osobistych 1 zobowiązuje pozwaną I. W. , aby w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku zamieściła na wł
Czytaj więcej»

I C 144/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2020-10-19

Data publikacji: 2021-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 144/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SO Paweł Lasoń Protokolant st. sekr. sądowy Renata Brelikowska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2020 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa O. C. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie (...) o rentę 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa - Wojewody (...) na rzecz powoda O. C. kwotę 30
Czytaj więcej»

I C 159/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2020-02-27

Data publikacji: 2020-06-09

trafność 100%

Sygnatura akt I C 159/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Dorota Krawczyk Protokolant: sekr. sąd. Anna Frankowska po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2020 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. K. (1) przeciwko M. K. (2) , I. K. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną ( art. 527 kc ) 1. uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda M. K. (1) umowę darowizny zabudowanej nie
Czytaj więcej»

I C 163/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2013-07-19

Data publikacji: 2013-08-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 163/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lipca 2013r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Dariusz Mizera Protokolant Renata Brelikowska po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2013r. w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa R. N. przeciwko Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. o zadośćuczynienie w kwocie 105.000 zł 1 zasądza od pozwanego Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikac
Czytaj więcej»

I C 167/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2014-09-02

Data publikacji: 2014-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 167/14 UZASADNIENIE W dniu 13.03. 2013r pełnomocnik powoda Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. wniósł pozew przeciwko E. i W. małżonkom R. o zapłatę kwoty 94 304,73 złotych w tym kwotę 90 533,80 złotych z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 2013-03-11 do dnia zapłaty kwotę 2 437,44 złotych z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 2013-03-11do dnia zapłaty kwotę 1 333,
Czytaj więcej»

I C 168/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2020-11-27

Data publikacji: 2021-01-05

trafność 100%

Sygn. akt I C 168/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Lech Protokolant: sekretarz sądowy Daria Bernacka po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2020 roku w Piotrkowie Trybunalskim, na rozprawie sprawy z powództwa S. S. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
Czytaj więcej»

I C 173/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2014-04-28

Data publikacji: 2014-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 173/12 UZASADNIENIE Małoletnia powódka N. P. reprezentowana przez przedstawicielkę ustawową E. P. w pozwie wniesionym w dniu 23 grudnia 2011 r. przeciwko Szpitalowi (...) w P. zażądała zasądzenia od pozwanego kwoty 750 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku z nieprawidłową opieką okołoporodową, co w konsekwencji doprowadziło do powstania u niej niedotlenienia mózgu powodując jej niepełnosprawność wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zap
Czytaj więcej»

I C 173/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 173/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia SO Adam Bojko Protokolant stażysta Marta Skulmowska po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa N. P. przeciwko (...) Zespołowi (...) w P. o zadośćuczynienie, rentę i ustalenie odpowiedzialności na przyszłość I zasądza od pozwanego (...) Zespołu (...
Czytaj więcej»